CZ EN FR

Galerie- détails de l'oeuvre

Artiste, titre, année

Wilhelm Schläger

Ohne Titel (Bez názvu) , nadat. (kolem 1928)

Technique kresba tuší Mesures 28x19,5 cm Prix 18 000 kč Commentaire

Podepsáno vpravo dole W. Schläger.
Nerámováno.

O autorovi

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.