CZ EN FR

Galerie- détails de l'oeuvre

Artiste, titre, année

Freidrich Feigl

, 1932

Technique akvarel Mesures 36 x 50 cm Prix 30 000 kč Commentaire

 rámováno. Signováno a datováno v pravém dolním rohu 1932. (Ve Ztichlé klice proběhla výstava kreseb a grafických listů list v roce 2007, od 5.11 do 30.11.)

O autorovi

Českonemecký malíř a grafik. V letech 1904- 1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. V roce 1910 odešel do Berlína, kde se stál členem Junges Kunst a Prager Sezession. Ve 30. letech pobýval v Palestině, odtud se vrátil do Prahy. Po německé okupaci emigroval do Anglie. Výchozím zdrojem jeho malířské tvorby byl expresionismus, kterému zůstal věrný po celý život.

Autres oeuvres de l'artiste

Aucune autre oeuvre de l´artiste est à disposition pour le moment.