CZ EN FR

Galerie- détails de l'oeuvre

Artiste, titre, année

František Gross

kompozice

Technique barevný dřevořez Mesures 19x20 cm Prix 3000 kč Commentaire

Signováno vpravo nahoře Gross.
Nerámováno.

O autorovi

Malíř a grafik František Gross se narodil 19. dubna 1909 v Nové Pace. Tam také dosáhl základního vzdělání a v roce 1927 maturoval na gymnáziu. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesora Františka Kysely poprvé vystavoval v roce 1931 v Nové Pace spolu se sochařem Ladislavem Zívrem. V roce 1941 se Gross stal členem Umělecké besedy v Praze. Do roku 1948 byl členem Skupiny 42 spolu se svými uměleckými kolegy z Nové Paky – sochařem Ladislavem Zívrem a fotografem Miroslavem Hákem. Skupina 42 spojovala umělce, kteří se snažili vystihnout poezii tehdejší technické civilizace. V roce 1945 se Gross stal členem spolku Hollar, jehož výstavy pravidelně obesílal. V roce 1961 se Gross stal členem skupiny Radar, která navázala na program Skupiny 42 a její obdiv k technice a světu civilizace. V roce 1962 obdržel Gross vyznamenání Za vynikající práci a o dva roky později byl jmenován zasloužilým umělcem. Grossova díla jsou zastoupena v řadě českých veřejných sbírek v Národní galerii v Praze, v oblastních galeriích i v soukromých sbírkách, ale i v několika sbírkách v zahraničí. Samostatnou monografii věnoval dílu a životu Františka Grosse J. Kotalík (Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1963). Gross zemřel 27. července 1985 v Praze.

Autres oeuvres de l'artiste

Aucune autre oeuvre de l´artiste est à disposition pour le moment.