CZ EN FR

Librairie- détails du livre

Pacovský, Václav - Auplné Vměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný povkaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto pozna menánj posléz stogjcý regstřjk vkáže. ...Vendu

Pacovský, Václav

Auplné Vměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný povkaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto pozna menánj posléz stogjcý regstřjk vkáže. ...

ID: 20762
Lieu d'édition: Jindřichův Hradec
Editeur: Jozef Alois Landfras
Année: 1827
édition num.: 3.
format:
Nombre de volumes: 1
Pages: 274, (XIV)
Poids: 0.3 Kg
Couverture: poloplátěná z pol. 19. století
Illustration: Ve front. ocelorytina Jana Berky, na které je vyobrazena kuchyně se dvěma kuchařkami v pilné práci.
Commentaire: Jungmann VI,1567
Český text gotikou, stránkové kustody, arabské číslování stran uprostřed horního okraje mezi krátkými pomlkami, paragrafy s arabským číslováním jednotlivých receptů od sebe oddělených jednoduchou čárkou, nadpisy kapitol. - Kartonová vazba s deskami potaženými imitací kůže, s plátěným hřbetem a nárožnicemi, ve hřbetu tlačené a zlacené jméno autora mezi linkami, mramor. ořízka; na přídeští podpis jedné z pův. majitelek. Hrany odřené, frontispis i listy silně zahnědlé, horní roh str. 181/182 ohnutý.
Kuchařka obsahuje 337 receptů z pera prvního jménem známého českého kuchaře, jehož recepty vyšly knižně. Václav Pacovský byl kuchařem u hraběnky Alžběty z Quasko, rozené Netolické. Byl také českým vlastencem a patriotem: svoji kuchařku věnoval dcerám českým a můžeme se jen domnívati, jak kuchyně česká a úroveň stolování za dvě stě let upadla, když hned na úvod píše: "Nejen urostlost, ouhlednost a spanilost Vaše cizozemcům se líbí, ale i oupravnost Vašich pokrmův jejich jazykům obzvláště lahodí. Vyznávají skoro všichni, že sobě nikde ještě jako v Čechách nepochutnali; a protož u nich Česká kuchařka u veliké vážnosti jest"!!!
Prix: 10000 Kč