CZ EN FR

Librairie- détails du livre

Fernel, Joannes Ambianus - Universa medicina: ab ipso quidem authoreante obitum diligenter recognita, & instis accessionibus locupletata: Postea auté studio & diligentia Gul.  Plantii Cenomani postremu elimata, & in libru Therapeutices septimum doctiss. scholiis illustrata.

Fernel, Joannes Ambianus - Universa medicina: ab ipso quidem authoreante obitum diligenter recognita, & instis accessionibus locupletata: Postea auté studio & diligentia Gul.  Plantii Cenomani postremu elimata, & in libru Therapeutices septimum doctiss. scholiis illustrata.

Vendu

Fernel, Joannes Ambianus

Universa medicina: ab ipso quidem authoreante obitum diligenter recognita, & instis accessionibus locupletata: Postea auté studio & diligentia Gul. Plantii Cenomani postremu elimata, & in libru Therapeutices septimum doctiss. scholiis illustrata.

ID: 19198
Lieu d'édition: Frankfurt am Main
Editeur: Andreas Wechsel
Année: 1581
édition num.: 4.
format:
Nombre de volumes: 1
Pages: XXXII-670-LVIII
Poids: 0.5 Kg
Couverture: dobová kožená
Commentaire: Na tit. listu koloror. dřevořezová viněta, konturové iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 4-7 řádků, viněty, pásové vlysy, versálky ve výši dvou řádků, tištěné poznámky po stranách, živá záhlaví, řeský text alfabetou.
Dobová kožená renesanční vazba s tlačeným zrcadlem zdobeným ornamentálním a rostlinným dekorem, ve hřbetě pět vazů. Vazba ohmataná, v prvním poli hřbetu chybí část koženého pokryvu a horní okraj hřbetu je roztřepený. Folio 303 uvolněné z vazby. Na tit. listu rkp. provenience ze 4. března 1662 (Lékárna jesuitské koleje v Klementinu), na rubu tit. listu nalepeno pap. ex libris MUDr. Rudolf Eiselt, z jehož knihovny kniha pochází. Na předním přídeští rkp. poznámky perem ze 17. století, v textu po stranách několik latinských a řeckých poznámek z téže doby. Papír zahnědlý. Tištěná dedikace Johannesu Cratovi, významnému učenci pozdního 16. století. J. Crato se narodil roku 1519 ve Vratislavi, studoval ve Vitemberku a v Lipsku, kde se důvěrněji seznámil s Lutherem a Melanchtonem. v roce 1560 se stal osobním lékařem Ferdinanda I., poté Maxmiliána II., který ho povýšil do šlechtického stavu, po roce 1576 osobním lékařem Rudolfa II. až do roku 1581, kdy opustil Prahu a vrátil se do Vratislavi, kde roku 1586 zemřel.
Prix: 25000 Kč